Loading...
Salg

Sykkelvask 500ml

139.00kr 118.15kr

Gjør sykkelvasken til en lek sammen med Holmenkol Bike Wash, vaskemiddelet hindrer dannelser av vann og kalkflekker og korrosjon. Bike Wash vil gi en skinnende etter vask. Kan bruker på alle typer materialer.

2 på lager

Loading...

Beskrivelse

Spesifikasjoner:

Volum: 500ml

Fareindikasjoner:

Generelt: Innånding kan gi symptomer som hodepine, trøtthet, svimmelhet, kvalm e. Høye innhold kan svekke reaksjonsevnen og hukommelsen. Irritere r huden. Avfetter huden, noe som kan føre til tørr hud eller hudsprekker, og ved langvarig eller gjentatt ko ntakt fare for eksem.

Helse: Farlig ved innånding og hudkontakt.Irriterer huden.

Miljø: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

Relaterte produkter